Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.punktu, 7.punktu, 8.punktu, 97.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci

Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 28.maijā plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. AS “Daugavpils satiksme” 2019.gada pārskata apstiprināšana.

3. AS “Daugavpils satiksme” revidenta iecelšana 2020.gadam un atlīdzības noteikšana.

4. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

5. Par AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.