Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 1.punktu, 97.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 30.augustā plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšana.