Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmo daļas 1.punktu, 97.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2023.gada 30.maijā plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. AS “Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana.