Svarīga informācija!

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums) 5.27.punkts nosaka, ka no 2021. gada 18. oktobra sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, kurš saņem dotāciju no valsts vai pašvaldību līdzekļiem, nesniedz braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Vispusīgi un objektīvi iepazīstoties ar MK rīkojumu un izvērtējot to kopsakarā ar faktiskajiem apstākļiem, AS „Daugavpils satiksme” secināja, ka pie esošās pasažieru plūsmas nav spējīga izpildīt MK rīkojuma 5.27.punkta prasības sekojošo iemeslu dēļ:

1. AS „Daugavpils satiksme” nav iespējas MK rīkojuma 5.27.punktā noteiktajos termiņos nodrošināt visus konduktorus ar speciālām ierīcēm, ar kuru palīdzību tiek nolasīts QR kods, tādā veidā pārliecinoties par sertifikātu darbības termiņu un to īstumu;

2. Pie esošās pasažieru plūsmas fiziski nav iespējams vienlaicīgi realizēt braukšanas biļetes un pārbaudīt sertifikātus. Viena sertifikāta pārbaude aizņem aptuveni 20 sekundes (pie nosacījuma, ja cilvēks savlaicīgi ir sagatavojis uzrādīšanai sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Sastrēgumstundu laikā transportlīdzekļa salonā vienlaicīgi var iekāpt vairāk nekā divdesmit pasažieri, kuru sertifikātu pārbaude un biļešu realizācija tiem aizņems 400 sekundes (pie ideālajiem apstākļiem), proti, vairāk par sešām minūtēm, savukārt, kustība starp pieturām aizņem trīs – četras minūtes. Rezultātā AS „Daugavpils satiksme” konduktori nebūs spējīgi realizēt braukšanas biļetes visiem pasažieriem;

3. Palielināt strādājošo skaitu, lai nodrošināt sertifikātu pārbaudi, uzņēmumam arī nav iespējas liela skaita slimojošo darbinieku dēļ.

AS „Daugavpils satiksme” uzskata, ka Latvijas valstspilsētu sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji pie esošās pasažieru plūsmas un apstiprinātajiem braukšanas maksas atvieglojumiem nav spējīgi izpildīt MK rīkojuma prasības.