Aktualitātes

 • Jaungada naktī, no 31.decembra uz 1.janvāri:

  - tiks ieviesti autobusa maršruta Nr.4 “Autoosta – Cietoksnis – Mežciems – Autoosta” divi papildreisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 01.30 un plkst. 02.20, paredzot tā kustību centra virzienā ar iebraukšanu Jaunforštadtes mikrorajonā;

  - tiks ieviesti autobusa maršruta Nr.8 “Autoosta – Judovka – Autoosta” divi papildreisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 01.30 un plkst. 02.15, paredzot tā kustību turpceļā ar iebraukšanu Kalkūnu un Līginišku mikrorajonos;

  - tiks ieviesti autobusa maršruta Nr.10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” divi papildreisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 01.30 un plkst. 02.15;

  - tiks ieviesti autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi – Autoosta” divi papildreisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 01.25 un plkst. 02.20;

  - tiks ieviesti autobusa maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD- Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” divi papildreisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 01.15 un plkst. 02.15, vienlaicīgi pasažieru ērtībai minētajā maršrutā tiks grozīts reisa atiešanas laiks no Autoostas no plkst. 23:50 uz plkst. 00:10 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” no plkst. 00:07 uz plkst. 00:27.

  2023. gada 1.janvārī tiks atcelti:

  - autobusa maršruta Nr. 4 „Autoosta – Cietoksnis – Mežciems” reiss – atiešanas laiks no Autoostas plkst. 05:15;

  - autobusa maršruta Nr. 7 „Autoosta – Kalkūni” reiss – atiešanas laiks no Autoostas plkst. 05:25;

  - autobusa maršruta Nr. 8 „Autoosta – Judovka” reiss – atiešanas laiks no Autoostas plkst. 05:40;

  - autobusa maršruta Nr. 10 „Autoosta – Ruģeļi” reiss – atiešanas laiks no Autoostas plkst. 05:35;

  - autobusa maršruta Nr. 13A „Autoosta – Cietoksnis” reisi – atiešanas laiks no Autoostas plkst. 05:25, 06:20.

  AS „Daugavpils satiksme”

  Izziņas pa tālr. 654-25270

 • Ar mērķi sniegt ar Daugavpils pilsētas pašvaldības 2022.gada 19.decembra vēstuli Nr.1.2. 8/2145 “Par papildus informācijas sniegšanu” pieprasīto informāciju, nodrošinot akciju turētāja pārstāvim iespēju pieņemt pamatotu lēmumu par AS “Daugavpils satiksme” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā, AS “Daugavpils satiksme” paziņo par 2022.gada 30.decembrī nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu, izslēdzot no tās 2.jautājumu:

  2. AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu apstiprināšana.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 7.punktu, otro daļu, 98.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, 12.3.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 30.decembrī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu apstiprināšana.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana grozījumu izdarīšanai 2022.gada 29.septembrī ar AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” noslēgtajā līgumā.

  4. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar SIA SCANIA LATVIA par sešu jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu M3 kategorijas autobusu piegādi par kopējo summu EUR 1 810 842.58.

  5. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar SIA SCANIA LATVIA par astoņu jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu posmaino M3 kategorijas autobusu piegādi par kopējo summu EUR 3 236 370.16.

 • AS “Daugavpils satiksme” turpina realizēt KF projektu Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”. Projekta ietvaros šī gada augustā piegādāti divdesmit ar saspiesto dabas gāzi darbināmi Scania Citywide zemās grīdas pilsētas satiksmes autobusi.

  Iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/14, ietvaros ir noslēgts līgums ar PA "Scania Baltics" par jaunu Scania Citywide LF BEV (elektriskos) autobusu piegādi līdz 2023.gada 12.jūlijam.

  Šobrīd turpinās iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/93 pretendentu vērtēšana.

  Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka Daugavpils pilsētas autobusu maršrutu tīkls tiek papildināts ar jaunu autobusu pieturu "Stropu ciemats", kas atrodas Vasarnīcu ielā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī svinīgā pasākumā Daugavpils Kultūras pilī tika pasniegti Daugavpils pilsētas pašvaldības apbalvojumi.

  Arī AS “Daugavpils satiksme” 2 darbinieki tika apbalvoti ar “Goda rakstu”.

  Tramvaja vadītājs Vitolds ŠARŠŪNS uzņēmumā uzsāka darbu 2011.gadā.

  V.ŠARŠŪNS ar tramvajiem pārvadā pasažierus Daugavpils pilsētā, bez ceļu satiksmes negadījumiem, ļoti atbildīgi un profesionāli, veicot savus darba pienākumus. Tramvaju kustības iecirkņa transporta inspektora prombūtnes laikā sekmīgi pilda viņa pienākumus. Strādājot uzņēmumā, pastāvīgi pilnveido tramvaja vadītājam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Uzkrātajā darba pieredzē viņš dalās ar jaunajiem kolēģiem, pacietīgi izskaidrojot un parādot sava amata smalkākās nianses.

  Autobusu ritošā sastāva dienesta meistars Viktors ŅEVJADOMSKIS darbu uzņēmumā uzsāka 1999.gadā kā autoatslēdznieks. No 2014.gada ir Autobusu ritošā sastāva dienesta meistars un vada autobusu remontdarbnīcas brigādi.

  Jau 23 gadus V.ŅEVJADOMSKIS ļoti atbildīgi un profesionāli veic savus darba pienākumus. Profesionālajos darba gados gūtā pieredze, prasmes un iemaņas palīdz kvalitatīvi un ātri veikt darba pienākumus, kas savukārt ir garants uzņēmuma autoparka uzturēšanai darba režīmā.

  V.ŅEVJADOMSKIS ir disciplinēts un ļoti atbildīgs.

 • AS “Daugavpils satiksme” kopš 2022.gada 12.augusta īsteno projektu Nr. 4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta”. Projekts ir secīgs turpinājums AS "Daugavpils satiksme" īstenošanā esošajam projektam “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”.

  Projekta ietvaros AS “Daugavpils satiksme” 05.07.2022. noslēdza līgumu ar UAB transporto firma "TRANSMITTO" par 6 jaunu autobusu IVECO/ROSERO-P FIRST CNG piegādi un 12.07.2022. noslēdza līgumu ar personu apvienību "Scania Baltics" par 6 jaunu autobusu Scania Citywide LF BEV (elektriskais) piegādi, no projekta tiks attiecināti 2 autobusi. Šajā laika periodā jaunajiem autobusiem ir saskaņots ārējais krāsojums, iekšējās apdares materiāli un speciālā aprīkojuma specifikācija un izvietojums. Visi jaunie autobusi tiks aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, vizuāliem tablo un audio sistēmu, būs izvietoti skaidri saprotami marķējumi un piktogrammas. Autobusi būs ērti lietošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām, māmiņām ar bērnu ratiņiem.

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkumu komisija turpina piedāvājumu izvērtēšanu konkursā "Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)" identifikācijas Nr. DPP 2022/93. Minētajā iepirkumā kopumā ir 3.daļas, uz projektu attiecināma ir 1.daļa (2 autobusi) un 3.daļa.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 3 240 000.00 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 2 754 000.00 EUR.

 • Pasažieru ievērībai! AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 01.12.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem:

  1. grozīt autobusa maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” brīvdienās reisa atiešanas laiku no Autoostas no plkst. 21.15 uz plkst. 21.30, lai pasažieriem būtu iespēja pārsēsties autobusā no vilciena, kas pienāk Daugavpils stacijā plkst. 21.18;

  2. atcelt autobusa maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” darba dienas reisu ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 07.48 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 08.06 un organizēt jaunu autobusa maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD- Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” reisu ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 07.46 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 08.06. Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 13.oktobrī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar ceļu būves firmu SIA“BINDERS” par tramvaju līnijas pārbūvi Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 3 783 256.02.

 • Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar AS “A.C.B.” par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi”, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 11 287 807.00.

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  dot piekrišanu līguma noslēgšanai ar AS “A.C.B.”, reģistrācijas numurs 40003095713, juridiskā adrese Ziepniekkalna ielā 21A, Rīgā, par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi”, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 11 287 807.00 (vienpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro 00 centi).