Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu un piekto daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 30.maijā plkst.10:30 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu EUR 29 598 590.00 (divdesmit deviņi miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 00 centi).

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Ķieģeļu ielā, no Ķieģeļu ielas 8a līdz Daugavpils pilsētas robežai,š.g. 23.maijā no plkst.10.00 līdz plkst.19.00, tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Līdz ar ko autobusu maršruta Nr. 7B autobusiem nebūs iespējams kursēt minētajā ielas posmā un piebraukt pie “Mičurinietis”. Iepriekš minētā maršruta kustība tiks organizēta pēc maršruta Nr.7 kustības shēmas līdz galapieturai “Kalkūni”. Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Ķieģeļu ielā, no Ķieģeļu ielas 8a līdz Daugavpils pilsētas robežai, no š.g. 18.maija līdz š.g. 20.maijam tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Līdz ar ko autobusu maršruta Nr. 7B autobusiem nebūs iespējams kursēt minētajā ielas posmā un piebraukt pie “Mičurinietis”. Iepriekš minētā maršruta kustība tiks organizēta pēc maršruta Nr.7 kustības shēmas līdz galapieturai “Kalkūni”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” laikā 14.05.2022. un 15.05.2022. tiks pagarināts tramvaja maršrutā Nr. 3 kustības laiks līdz plkst. 01.00.

  Tramvaja kustība notiks pēc šāda saraksta:

  atiešanas laiks no pieturas “Cietoksnis” plkst. 21.40*, 22.08; 22:36*; 23.04*; 23.32*; 00.00*; 00.28*; 01.00.

  Visi papildreisu tramvaji kursēs līdz galapieturai “Butļerova iela”. * papildreisi.

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Judovkas mikrorajonā Lielā ielā no š.g. 09.maija plkst. 09.00 autobusu maršrutu Nr. 8 un 15 autobusiem nebūs iespējams braukt taisni pa Lielo ielu un piebraukt pie pieturvietām “Zemnieku iela”, “Kooperācijas iela” un “Judovka”. Sabiedriskā transporta kustība tiks organizēta pa Silenes un Austrumu ielām (kur tiks ierīkotas pagaidu pieturas) līdz krustojumam ar Ostrovska ielu, kur autobuss veiks apgriezienu un turpinās kustību atpakaļvirzienā. Autobusu maršruta Nr.22 autobusi apgriezīsies Lielās un Silenes ielas krustojumā un turpinās kustību atpakaļvirzienā.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Š.g. 7.maijā pusmaratona “Skrien Latvija” laikā no plkst. 10.00 līdz aptuveni plkst. 13.00 tiks ieviestas izmaiņas autobusa maršrutu Nr.4, Nr.5 kustības shēmās. Iepriekš norādītajā laikā tiks slēgta satiksme Daugavas ielas posmā no Cietokšņa ielas līdz Ceriņu ielai.

  Slēgtā ceļa posmā dēļ maršrutu Nr.4 un Nr.5 autobusi nekursēs pa Vaļņu ielu, bet apbrauks to pa Kraujas, Kārklu, Vidzemes, Ventas, Parka un Daugavas ielām.

  Iepriekš norādītajā laikā satiksme daļēji tiks slēgta arī Cietoksnī, līdz ar to maršruta Nr.13A autobuss kursēs tikai līdz pieturai “Imperatora iela” un no tās.

  AS “Daugavpils satiksme” Uzziņas pa tālr. 654-25270

 • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 07.maija:

  1. tiks atcelts autobusu maršruts Nr.1 “Autoosta – Reģionāla slimnīca – Ceļinieku ciemats – Reģionāla slimnīca – Autoosta”. Vienlaikus grozīta autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi – Autoosta” kustības shēma reisiem ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 07.55, 08.35, 11.15 un 17.55, kā arī attiecīgi no galapieturas “Križi” plkst. 07.55; 08.35; 09.55 un 12.35, lai tas kursētu gar Reģionālo slimnīcu;

  2. tiks atcelti katras dienas autobusu maršruta Nr.6 “Autoosta – Nīderkuni – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 11.40, 12.20, 13.00, 13.40 un attiecīgi no galapieturas “Nīderkūni” plkst. 11.58, 12.38, 13.18, 13.58 un brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 07.50, 08.30 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” ar atiešanas laikiem plkst. 08.08;,08.48, kā arī tiks atcelti autobusa maršruta Nr.7 “Autoosta – Kalkūni – Autoosta” katras dienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 11.25, 12.05, 12.45, 13.25 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” plkst. 11.43, 12.23, 13.03, 13.43, ieviešot katras dienas reisus ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 11.35, 12.25, 13.15 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” plkst. 11.51, 12.41, 13.31, paredzot to kustību atpakaļceļā ar iebraukumu Nīderkūnu mikrorajonā, un tiks grozīta kustības shēma esošajiem brīvdienas reisiem ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 07.30; 08.10 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” ar atiešanas laikiem plkst. 07.48, 08.28, paredzot to kustību atpakaļceļā ar iebraukumu Nīderkūnu mikrorajonā, tāpat kā agrā rīta un vēla vakara reisiem. Ka arī autobusa maršruta Nr.7 “Autoosta – Kalkūni – Autoosta” darba dienās reisam ar atsiešanas laiku no Autoostas plkst. 06.10 tiks grozīts atiešanas laiks uz plkst. 06.05 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” no plkst. 06.28 uz plkst. 06.22;

  3. tiks atcelts autobusu maršruta Nr.10 “Autoosta – Reģeļi – Autoosta” brīvdienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 19.45 un attiecīgi no galapieturas “Ruģeļi” plkst. 20.11;

  4. tiks atcelti autobusu maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi (Bērnudārzs) – Autoosta” darba dienās reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 07.00, 07.45, 08.20, 09.00, 09.45, 16.40, 17.20. un attiecīgi no galapieturas “Apšu iela” plkst. 07.18, 08.03, 08.41, 09.18, 10.06, 17.01 un 17.51;

  5. tiks atcelts autobusu maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi – Autoosta” darba dienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 05.20 un attiecīgi no galapieturas “Križi” plkst. 05.53;

  6. tiks atcelti autobusu maršruta Nr.13 “Autoosta – Liepziedu iela – Autoosta” katras dienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoosta plkst. 11.20, 12.00, 14.40, 20.00, 20.40, 21.20 un attiecīgi no galapieturas “Liepziedu iela” plkst. 11.38, 12.18, 14.58, 20.18, 20.58 un 21.38. Vienlaikus tiks grozīta autobusa maršruta Nr.13A “Autoosta – Cietoksnis – Autoosta” kustības shēma, paredzot tā kustību turpceļā ar iebraukumu līdz galapieturai “Liepziedu iela”. Tapāt tiks atcelti maršruta Nr. 13A reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 11.00, 11.40, 12.20 un attiecīgi no galapieturas “Rotko centrs” ar atiešanas laikiem plkst. 11.20, 12.00, 12.40 un to vietā tiks ieviesti reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 11.05, 11.55, paredzot to kustību turpceļā ar iebraukumu pie galapieturas “Liepziedu iela”, kā arī vēla vakara reisiem ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 20.20, 21.15 tiks grozīta kustības shēma, paredzot to kustību turpceļā ar iebraukumu līdz galapieturai “Liepziedu iela”.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270.

 • Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ir izstrādāts un iesniegts Pilsētplānošanas un Būvniecības departamenta Būvvaldē būvprojekts “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” - “Vecstropi” Daugavpilī” atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. Izstrādātais būvprojekts ir saņēmis pozitīvu ekspertīzes atzinumu. Tādējādi, pēc Būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas tiks izsludināts iepirkums uz būvdarbiem. Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu un Stropus.

  Atgādinām, ka projekta ietvaros pabeigti un 2021.gada sākumā pieņemti ekspluatācijā tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • No š.g. 15. aprīļa atsāk kursēt autobuss maršrutā Nr. 7B "Autoosta – Kalkūni – Dārzkopju biedrība "Mičurinietis"". Kā katru gadu autobuss kursēs tikai vasaras periodā – līdz 15. oktobrim.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

 • Sakarā ar energoresursu cenu pieaugumu AS “Daugavpils satiksme” veic tramvaju kustības optimizāciju.

  No 11. aprīļa Daugavpils pilsētas pašvaldības Transporta komisija apstiprināja 1.tramvaju maršruta saraksta izmaiņas.

  Tiek samazināts reisu skaits, līdz ar to palielināsies reisu intervāls.