Aktualitātes

 • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 05.aprīļa tiks atjaunoti šādi autobusu reisi:

  1. autobusu maršruta Nr.3B “Autoosta – Spaļu iela – Zieglera mašīnbūve – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 10.35; 11.25; 14.45 un 15.35 un attiecīgi no galapieturas “Zieglera mašīnbūve” plkst.11.00; 11.50; 15.10 un 16.00.

  2. autobusu maršruta Nr.5 “Autoosta – Mežciems – Cietoksnis – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 10.20 un 11.20 un attiecīgi no galapieturas “Mežciems” plkst. 10.47 un 11.47.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā : www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270.

 • Pasažieru ievērībai!

  No š.g. 15.janvāra eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tika grozīta autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” darba dienas reisu ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 13.55 un 15.15 kustības shēmas daļa, paredzot autobusa kustību pa 18.Novembra, Valkas, Smilšu, Jātnieku, Vaiņodes, Dzintaru, Abavas, Vasarnīcu, Veselības un 18.Novembra ielām.

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 15.aprīļa tas tiks iekļauts pastāvīgajā maršruta tīklā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  No š.g. 01.janvāra eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tika grozīta autobusa maršruta Nr.12 “Križi – Autoosta” reisa ar atiešanas laiku no galapieturas “Križi” plkst. 07.10 kustības shēmas daļa, paredzot autobusa kustību gar Piena kombināta mikrorajona pa Smilšu, Malu un Stacijas ielām.

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.aprīļa tas tiks iekļauts pastāvīgajā maršruta tīklā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme

 • Pasažieru ievērībai!

  No š.g. 01.janvāra eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tika grozīta autobusa maršruta Nr.11 “Jaunforštadte – Reģionālā slimnīca – Jaunforštadte” kustības shēmas daļa, paredzot autobusu kustību pa Vasarnīcu, Veselības, 18.Novembra – Vasarnīcu ielām.

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.aprīļa tas tiks iekļauts pastāvīgajā maršruta tīklā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/14. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 13.aprīlis. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts četrās daļās:

  1.DAĻA: Četrpadsmit jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu M3 kategorijas autobusu piegāde;

  2.DAĻA: Sešu jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegāde;

  3.DAĻA: Sešu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas autobusu piegāde;

  4.DAĻA: Divu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegāde.

  Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros. Kā arī daļa jaunu autobusu tiks iegādāti no projekta“Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” , kas tiks iesniegts Centrālā un finanšu līgumu aģentūrā līdz šī gada 29.aprīlim, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.739 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu un trešo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.1.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 4.aprīlī plkst.10:30 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana nekustamā īpašuma Kārklu ielā 24, Daugavpilī, apgrūtināšanai ar gāzes vada aizsargjoslu.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka sākot no 11.03.2022. tika atjaunota maksas stāvvietu kases aparātu darbība šādās adresēs: Mihoelsa ielā 52, Rīgas ielā 12, Sakņu ielā (posmā no Mihoelsa ielas līdz Viestura ielai). Tuvākajā laikā tiks atjaunota arī pārējo kases aparātu darbība.
 • Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa atsaukšana. akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  - atsaukt AS „Daugavpils satiksme” padomes locekli Edgaru Abramu no padomes sastāva.

  - nepārvēlēt AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļus Ritu Livčāni un Jāni Rubīnu.

  Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” padomes locekļa ievēlēšana. akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. ievēlēt par AS “Daugavpils satiksme” padomes locekli Arti Druvinieku līdz brīdim, kamēr nominācijas procesa ietvaros netiks ievēlēts minētais vai cits padomes locekļa amata kandidāts;

  2. nepārskatīt esošo AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa mēneša atalgojumu, atstājot to līdzšinējā apmērā 800,00 euro;

  3. atļaut Artim Druviniekam savienot AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļa amatu ar biedrības „Mediķis” valdes priekšsēdētāja amatu.

  4. Sagatavot Pilnvarojuma līgumu un organizēt tā parakstīšanu ar ievēlēto AS „Daugavpils satiksme” padomes locekli.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde lūdz papildināt 2022.gada 8.martā plkst. 09:00 nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtību ar trešo jautājumu:

  3. Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” padomes locekļa ievēlēšana.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 98.panta pirmo daļu, piekto daļu, AS „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci 2022.gada 8.martā plkst.09:00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar sekojošo darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” Padomes locekļa atsaukšana.