Aktualitātes

 • Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar AS “A.C.B.” par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi”, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 11 287 807.00.

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  dot piekrišanu līguma noslēgšanai ar AS “A.C.B.”, reģistrācijas numurs 40003095713, juridiskā adrese Ziepniekkalna ielā 21A, Rīgā, par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi”, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 11 287 807.00 (vienpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro 00 centi).

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 29.septembrī plkst.08:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” par četru četrasu tramvaju vagonu iegādi par kopējo summu EUR 7 400 000.00.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka autobusu vadītāju trūkuma dēļ no š.g. 1.oktobra tiks atcelti:

  1. autobusa maršruta Nr.15 “Autoosta – Liginišķi – Autoosta” brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 15.00, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20 un attiecīgi no galapieturas “Ceļinieku iela” plkst. 15.13, 16.15, 16.55, 17.35, 18.15, 18.55, 19.33. Vienlaikus tiks grozīta autobusa maršruta Nr.8 “Autoosta – Judovka – Autoosta” brīvdienas reisu ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40 kustības shēma, paredzot autobusu kustību turpceļā ar iebraukumu Liginišķu apkaimē;

  2. autobusu maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 16.22, 21.49 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 16.40, 22.06;

  3. autobusu maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 17.10, 18.00, 18.48, 19.30, 20.15, 20.58, 22.00, 22.50 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 17.29, 18.19, 19.07, 19.49, 20.34, 21.17, 22.18, 23.08.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma grozīt autobusa maršruta Nr.12 reisa ar atiešanas laiku no galapieturas “Križi” plkst. 06.35 kustības shēmu pilsētas centra virzienā, paredzot tā kustību gar Reģionālo slimnīcu, lai pilsētas iedzīvotājiem būtu iespēja bez pārsēšanas ap plkst. 07.00 nokļūt darbā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ir noslēdzies atklātais konkurss “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi” Daugavpilī”, identifikācijas numuru DPP 2022/61. Par uzvarētāju ir atzīts pretendents AS “A.C.B.” (reģ. Nr. 40003095713), kas piedāvāja viszemāko cenu. Daugavpils dome 2022.gada 16.septembrī ārkārtas Domes sēdē pieņēma lēmumu “Par atļauju slēgt līgumu projekta Nr. 4.5.1.1/20/I/001 ietvaros”. Tādejādi AS “Daugavpils satiksme” valde tuvākajā laikā sasauks akcionāra sanāksmi, lai saņemtu akcionāra piekrišanu darījuma slēgšanai ar AS “A.C.B.” par kopējo summu EUR 11 287 807.00.

  Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

  Projekta ietvaros pabeigti un 2021.gada sākumā pieņemti ekspluatācijā tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • Projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros ir noslēdzies atklātais konkurss “Videi draudzīgu tramvaju vagonu iegāde Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPP 2022/69. Vienā no iepirkuma daļām piedāvājumu iesniedza AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”, paredzot piegādāt četrus četrasu tramvaju vagonus. Šobrīd iepirkuma komisija vērtē pretendenta iesniegto dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

  2022.gada 16.septembrī tika pieņemts Daugavpils domes lēmums “Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 12.08.2021. lēmumā Nr.499 “Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 25.03.2021. lēmumā Nr.171 “Par atbalstu projektam “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā””””, ar kuru tiek precizētas projekta aktivitātes, izslēdzot jaunas tramvaju līnijas izbūvi, kas savienotu pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta «Stacija» ar Cietoksni. Šāds lēmums tika pieņemts, jo apvienotajā iepirkumā uz jaunas līnijas projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem saņemtais lētākais piedāvājums neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, savukārt nākamā pretendenta piedāvājums ievērojami pārsniedza paredzamo līgumcenu.

  Līdz ar to, pēc pozitīva iepirkumu komisijas lēmuma, par videi draudzīga sabiedriskā transporta iegādi Daugavpils pilsētā, saņemšanas, tiks ierosināti grozījumi projektā, paredzot īstenot sekojošas darbības:

  • Esošās tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā (no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, iesk. pagriezienu uz Jātnieku ielu);

  • Esošās tramvaju līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai);

  • Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai);

  • Jaunu tramvaju vagonu iegāde.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka “Daugavpils – Mežciems” skrējiena laikā š.g. 24.septembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība šādās ielās: Parādes, Ģimnāzijas, Rīgas, Vienības, Daugavas ielas posmā no Daugavas un Parādes ielas krustojuma līdz Daugavas ielai 69V. Rezultātā autobusu maršruta Nr.4 autobusi virzienā no centra, no Cietokšņa un Kraujas ielas krustojuma, kursēs pa Kraujas, Kārklu un Vidzemes ielām, turpinot kustību pēc autobusu maršruta Nr.5 shēmas līdz Daugavas ielas un ceļa Nr.67 krustojumam, kur apgriezīsies un turpinās kustību pēc autobusu maršruta Nr. 4 kustības shēmas, neiebraucot pieturās: “Cietoksnis”, “Policija”, “Motoru iela”, “Vaļņu iela”, “Lidotāju iela” un “Dzintari”. Vienlaicīgi autobusu maršruta Nr.5 autobusi virzienā uz centru no Daugavas ielas un ceļa Nr.67 krustojuma kursēs pēc autobusu maršruta Nr.4 shēmas līdz Vidzemes un Kraujas ielu krustojumam, kur pagriezīsies un kursēs pa Kraujas un Kārklu ielām līdz Cietokšņa ielai, kur atsāks kustību pa savu apstiprināto shēmu.

  Izziņas pa tālr. 65425270.

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, piekto daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 26.septembrī plkst.10:30 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar AS “A.C.B.” par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi”, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 11 287 807.00.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka plānoto būvdarbu dēļ Višķu ielā (posmā no Mendeļejeva ielas līdz Jātnieku ielai) no š.g. 16.septembra līdz š.g. 19.septembrim tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Tāpēc autobusu maršrutu Nr.14; 19; 20; 24 un 26 autobusiem nebūs iespējams kursēt minētajā ielas posmā un piebraukt pie pieturas “Cialkovska iela”, kas atrodas Višķu un Cialkovska ielas krustojumā, pieturas tiks pārceltas uz Mendeļejeva ielu. Iepriekš minēto autobusu maršrutu kustība tiks organizēta pa Višķu, Mendeļejeva un Jātnieku ielām.

 • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!

  AS “Daugavpils satiksme” atgādina, ka autobusu maršruta Nr.10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” kustības shēma paredz tā kustību līdz Ruģeļu ūdenskrātuvei tikai līdz 15.septembrim.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”