Aktualitātes

 • AS „Daugavpils satiksme” informē, ka pamatojoties uz 2021.gada 21. oktobrī Daugavpils pilsētas pašvaldības pieņemto lēmumu par saistošo noteikumu Nr. 20, Nr. 31, Nr. 46 grozījumiem, no 2021. gada 22.oktobra atcelti braukšanas maksas atvieglojumi, izņemot:

  1. 1.grupas invalīdus (ar pavadošo personu);

  2. 2.grupas invalīdus;

  3. personas ar invaliditāti līdz 18 gadiem (ar pavadošo personu);

  4. pirmsskolas vecuma bērnus;

  5. no 25. oktobra uz Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra audzēkņiem;

  6. no 1.novembra uz pilsētas skolu 1.-3. klašu skolēniem.

  Svētdienās un svētku dienās braukšanas maksa – EUR 0.50

  Atvainojamies par sagādātājām neērtībām!

 • Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis, kur tika veikti tramvaju līnijas pārbūves un kontakttīklu izbūves darbi. Atbilstoši līguma nosacījumiem, AS “A.C.B.” tramvaju līnijas pārbūves darbus pabeidza 04.10.2021. un kontakttīklu izbūves darbus CFB SIA “BINDERS” pabeidza 30.09.2021. Pārbūvējot tramvaja līniju 1,5 km garumā ir uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis un nomainīti kontakttīkli. Tas nodrošinās mūsdienīgu tramvaju elektroapgādes sistēmas izmantošanu, tramvaju kustības regularitāti un samazinās tehnisko avāriju risku. Tramvaja kustība kļūs līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu. Šobrīd ir pieprasīti atzinumi par objekta gatavību ekspluatācijai no iestādēm, kas izsniedza tehniskos noteikumus. Objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā. Kopš 14.10.21. ir atjaunota tramvaju kustība 3.maršrutā no pieturas “Stropu ezers” līdz pieturai “Cietoksnis”.

  Kā arī projekta ietvaros turpinās projektēšanas darbi objektam “Tramvaju līnijas jaunbūve Vaiņodes ielas posmā (no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi (1,9 km)”.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka vairāku autobusu vadītāju saslimšanas dēļ no š.g. 14. oktobra tiks atcelti:

  1. maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 09.40, 15.37, 18.18, 18.46, un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst.: 09.58, 15.55, 18.36, 19.04;

  2. maršruta Nr. 17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06.18, 06.58, 07.16, 07.37, 07.59, 08.26, 08.51, 09.11, 09.57,10.27, 16.14, 16.48, 17.27, 17.00, 17.39, 18.06, 18.52, 19.30 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst.: 06.37, 07.17 07.35, 07.56, 08.18, 08.45, 09.10, 09.30, 10.16, 10.46, 16.33, 17.07, 17.19, 17.46, 17.58, 18.25, 19.10, 19.49;

  3. maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no pieturas “Sakņu iela” plkst. 07.40, 08.17, 08.55, 09.40, 16.37, 17.15, no Autoostas plkst. 07.00, 07.45, 08.20, 09.00, 09.45, 16.40, 17.20 un attiecīgi no galapieturas “Apšu iela” plkst. 07.18, 08.03, 08.41, 09.18 un attiecīgi no galapieturas “Bērnudārzs” plkst. 10.03, 16.58, 17.48.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā : www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270. Atvainojamies par sagādātājiem neērtībām.

 • Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums) 5.27.punkts nosaka, ka no 2021. gada 18. oktobra sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, kurš saņem dotāciju no valsts vai pašvaldību līdzekļiem, nesniedz braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

  Vispusīgi un objektīvi iepazīstoties ar MK rīkojumu un izvērtējot to kopsakarā ar faktiskajiem apstākļiem, AS „Daugavpils satiksme” secināja, ka pie esošās pasažieru plūsmas nav spējīga izpildīt MK rīkojuma 5.27.punkta prasības sekojošo iemeslu dēļ:

  1. AS „Daugavpils satiksme” nav iespējas MK rīkojuma 5.27.punktā noteiktajos termiņos nodrošināt visus konduktorus ar speciālām ierīcēm, ar kuru palīdzību tiek nolasīts QR kods, tādā veidā pārliecinoties par sertifikātu darbības termiņu un to īstumu;

  2. Pie esošās pasažieru plūsmas fiziski nav iespējams vienlaicīgi realizēt braukšanas biļetes un pārbaudīt sertifikātus. Viena sertifikāta pārbaude aizņem aptuveni 20 sekundes (pie nosacījuma, ja cilvēks savlaicīgi ir sagatavojis uzrādīšanai sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Sastrēgumstundu laikā transportlīdzekļa salonā vienlaicīgi var iekāpt vairāk nekā divdesmit pasažieri, kuru sertifikātu pārbaude un biļešu realizācija tiem aizņems 400 sekundes (pie ideālajiem apstākļiem), proti, vairāk par sešām minūtēm, savukārt, kustība starp pieturām aizņem trīs – četras minūtes. Rezultātā AS „Daugavpils satiksme” konduktori nebūs spējīgi realizēt braukšanas biļetes visiem pasažieriem;

  3. Palielināt strādājošo skaitu, lai nodrošināt sertifikātu pārbaudi, uzņēmumam arī nav iespējas liela skaita slimojošo darbinieku dēļ.

  AS „Daugavpils satiksme” uzskata, ka Latvijas valstspilsētu sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji pie esošās pasažieru plūsmas un apstiprinātajiem braukšanas maksas atvieglojumiem nav spējīgi izpildīt MK rīkojuma prasības.

 • No 2021.gada 14.oktobra 3.maršruta tramvajs kursēs no pieturas “Stropu ezers” līdz pieturai “Cietoksnis”.

 • AS "Daugavpils satiksme" informē pasažierus par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra Rīkojuma Nr.720 punkta Nr.5.27. prasībām:

  "No 2021. gada 18. oktobra sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, kurš saņem dotāciju no valsts vai pašvaldību līdzekļiem, nesniedz braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 98.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 303.kabinetā, 2021.gada 22.oktobrī plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” Padomes locekļu atsaukšana.

  3. AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekļu ievēlēšana.

 • Pārejot uz “ziemas sarakstu” no š.g. 16. oktobra tiek atcelts pilsētas autobusa maršruts Nr. 7B Autoosta-Kalkūni- d/s „Mičurinietis”. Autobusa maršruts Nr. 7 Autoosta-Kalkūni tiek papildināts ar reisiem, kuru atiešanas laiks no Autoostas ir plkst. 08:50; 09:30; 14:05; 17:20; 19:20; 20:10.

  Uzziņas pa tālr.+371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludināja atklātu konkursu “Ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPD 2021/38 (turpmāk – iepirkums), kura ietvaros tika plānots iegādāties 35 ar CNG darbināmus autobusus. Iepirkums tika sadalīts divās daļās, 1. daļas ietvaros tika paredzēts iegādāties 20 lielus ar CNG darbināmus autobusus, 2.daļas ietvaros atbilstoši 15 mazietilpības ar CNG darbināmus autobusus.

  Iepirkuma 2. daļa tika izbeigta bez rezultātiem, jo pretendents iesniedza nolikuma prasībām neatbilstošu dokumentāciju. Tādējādi tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss “Ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu jaunu M3 kategorijas mazietilpības autobusu ar daļēji zemo grīdu piegāde (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, kas arī noslēdzās bez rezultāta. Šobrīd tiek gatavota dokumentācija jauna iepirkuma sludināšanai.

  Lēmumu iepirkuma 1. daļā Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija pieņēma lēmumu šī gada 31.augustā, atzīstot par uzvarētāju personu apvienību “SCANIA BALTIC” par summu EUR 5 062 848.54 bez PVN. Šobrīd Iepirkumu uzraudzības birojs izskata iesniegtās sūdzības.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • No 2021.gada 1. oktobra pasažieri, kuriem ir piešķirta 3.invaliditātes grupa, izmantos pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas.