Aktualitātes

 • Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ir pabeigta būvprojekta “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” - “Vecstropi” Daugavpilī” izstrāde.

  AS “Daugavpils satiksme” ir iesniegusi pieteikumu Daugavpils pilsētas pašvaldībai būvdarbu iepirkuma organizēšanai. Pašvaldība šī gada 13.jūnijā izsludināja atklātu konkursu “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi” Daugavpilī” ar identifikācijas numuru DPP 2022/61.

  Iepirkuma dokumentācija ir pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83444

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – šī gada 18.jūlijs.

  Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

  Projekta ietvaros pabeigti un 2021.gada sākumā pieņemti ekspluatācijā tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 96.panta pirmo daļu, otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 1.jūlija plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar personu apvienību “Scania Baltic” par sešu jaunu ar elektrību darbināmu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 2 599 344.72.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar UAB transporto firma “TRANSMITTO” par sešu jaunu ar saspiesto dabasgāzi darbināmu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 1 094 742.00.

 • Pasažieru ievērībai!

  Pilsētas svētku laikā tiks izmainīta autobusu Nr.9 kustības shēma

  Parādes ielas posmā no Vienības ielas līdz Daugavas ielai un Ģimnāzijas ielas posmā no Parādes ielas līdz Lāčplēša ielai slēgšanas dēļ no š.g. 03.jūnija plkst. 13:00 līdz 05.jūnija plkst. 23:30 tiks pārtraukta jebkura transporta kustība. Kā rezultātā autobusa maršruta Nr. 9 autobusiem nebūs iespējas, braucot no pilsētas centra, piebraukt pie pieturas “Rīgas iela”, kura atrodas Cietokšņa un Rīgas ielu krustojumā.

  Pilsētas svētku laikā tiks izmainīta autobusu Nr.13A kustības shēma

  No š.g. 03.jūnija plkst. 15:00 līdz 05.jūnija plkst. 23:30 tiks slēgta satiksme vairākos ielas posmos Cietoksnī. Līdz ar to maršruta Nr.13A autobuss kursēs tikai līdz pieturai “Imperatora iela” un no tās.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS Daugavpils satiksme.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka Daugavpils pilsētas svētku laikā tiks ieviesti šādi 1. un 3.tramvaja maršrutu papildreisi:

  3. jūnijā

  1. maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas “Butļerova iela” plkst. 22:20; 22:50; 23:10; 23:25; 23.40; 23.55; 00.10; atiešanas laiks no pieturas “Vienības nams” (Ķīmiķu mikrorajona virzienā) plkst. 22:51; 23:21; 23:41; 23:56; 00:11; 00:26; 00.41;

  3. maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas ”Cietoksnis”: plkst. 21.40; 22.36; 23.04; 23.32; 00.00; 00.28; 01.00; atiešanas laiks no pieturas “Vienības nams” (Ķīmiķu mikrorajona virzienā): plkst.21:47; 22:43; 23:11; 23:39; 00:07; 00:35; 01:07.

  no plkst. 20:16 līdz tramvaju kursēšanas grafika beigām vienvagona un divvagonu tramvaji kursēs pamīšus; visi papildreisu tramvaji kursēs līdz gala pieturai “Butļerova iela”.

  4. jūnijā

  1. maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas “Butļerova iela” plkst. 22:20; 22:50; 23:10; 23:25; 23.40; 23.55; 00.10; 00:30; 00:50.

  atiešanas laiks no pieturas “Vienības nams” (Ķīmiķu mikrorajona virzienā) plkst. 22:51; 23:21; 23:41; 23:56; 00:11; 00:26; 00.41; 01:01; 01:21.

  Laika periodā no plkst. 11:12 līdz plkst. 18:50 maršrutu tīklā vienvagona un divvagonu vai sešasu tramvaji kursēs pamīšus, bet no plkst. 18:50 līdz tramvaju kursēšanas grafika beigām kursēs divvagonu vai sešasu tramvaji.

  3. maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas ”Cietoksnis” plkst. 21.40; 22.36; 23.04; 23.32; 00.00; 00.28; 01.00; atiešanas laiku no pieturas “Vienības nams” (Ķīmiķu mikrorajona virzienā) plkst.21:47; 22:43; 23:11; 23:39; 00:07; 00:35; 01:07.

  visi papildreisu tramvaji kursēs līdz gala pieturai “Butļerova iela”.

  5. jūnijā

  1.maršrutā no plkst. 11:12 līdz plkst. 18:40 tiks palielināts kursējošo vagonu skaits, t.i., 4 vienvagonu tramvaji tiks aizvietoti ar 4 divvagonu vai sešasu tramvajiem, tie kursēs pamīšus.

  Kā arī 3. un 4.jūnijā autobusu maršrutu Nr.3B; 5; 7; 8; 10; 12 un 17A vēla vakara reisi tiks nodrošināti ar lielietilpības autobusiem maietilpības autobusu vietā.

 • AS “Daugavpils satiksme” 2022.gada 30.maijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu.

  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 467 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi” prasībām, projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekts ir secīgs turpinājums iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa pārbūves darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā, kā arī piesaistītu jaunus pasažierus.

  Projektā ir paredzēts veikt sekojošas darbības:

  • Jaunas tramvaju līnijas izbūve, kas savienos pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta «Stacija» ar Cietoksni;

  • Esošās tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā (no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, iesk. pagriezienu uz Jātnieku ielu);

  • Esošās tramvaju līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai);

  • Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai);

  • Jaunu tramvaju vagonu iegāde.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

 • AS “Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” pārskatu par 2021.gadu ar finansiālās darbības rezultātu – peļņu 4 247 EUR apmērā;.

  2. 50% no peļņas atstāt AS „Daugavpils satiksme” rīcībā, nenovirzot dividenžu izmaksai;

  3. sagatavot Domes lēmuma projektu par AS „Daugavpils satiksme” pārējās peļņas daļas 50% apmērā atstāšanu sabiedrībās rīcībā.

  Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu EUR 29 598 590.00 (divdesmit deviņi miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 00 centi).

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928, juridiskā adrese Smilšu ielā 1, Rīgā, par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu par kopējo summu EUR 29 598 590.00 (divdesmit deviņi miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 00 centi).

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka 4. un 5. jūnijā, Daugavpils pilsētas svētku laikā, brauciens pilsētas sabiedriskajā transportā būs bezmaksas.
 • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.jūnija, uz vasaras periodu, tiks atjaunoti autobusu maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 14.50; 15.27 un 16.05 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 15.09; 15.46 un 16.24.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, pamatojoties uz 22.04.2022. Daugavpils Domes lēmumu Nr.234 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem”, no 2022.gada 1.jūnija tiek noteikti šādi pasažieru un bagāžas pārvadāšanas tarifi Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā:

  - vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,70;

  -personām, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu, vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,20;

  - nestrādājošajām personām, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,20;

  - maksa par bagāžas (izmēri no 60*40*20 cm līdz 100*60*30 cm) pārvadāšanu EUR 0,70;

  No maksas bar bagāžas pārvadāšanu ir atbrīvotas pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā.

  - maksa par dzīvnieku pārvadāšanu EUR 0,70;

  -maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos visām mēneša dienām EUR 40,00;

  -maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos mēneša darba dienām EUR 30,00;

  - Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos maršrutos visām mēneša dienām EUR 15,00.

  Kā arī no 2022.gada 1.jūnija tiek atcelti braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā (autobusā, tramvajā) svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos.

  Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā pilsētas sabiedriskajā transportā paliek spēkā šādām pasažieru kategorijām:

  - daudzbērnu ģimenes locekļim;

  - personām, kuras saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

  - nestrādājošie Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatori (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

  - nestrādājošie Afganistānas kara dalībnieki vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

  - personām, kurām piešķirta III invaliditātes grupa;

  - politiski represētās personas;

  - 1991. gada barikāžu dalībniekiem;

  - vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem;

  - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

 • AS "Daugavpils satiksme" atgādina, ka no 2022.gada 1.jūnija līdz 31.augustam pilsētas sabiedriskajā transportā skolēniem tiek noteikta šāda braukšanas maksa:

  - uzrādot derīgu skolēna bezmaksas biļeti braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, maksa par braucienu ir EUR 0,00 (bezmaksas);

  - uzrādot derīgu skolēna apliecību, maksa par braucienu ir EUR 0,05;

  - ja skolēnam nav līdzi ne skolēna bezmaksas biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, ne skolēna apliecības, maksa par braucienu ir EUR 0,70.