Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 98.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, AS “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 12.aprīlī plkst.11:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu EUR 11 842 187.88 (vienpadsmit miljoni astoņi simti četrdesmit divi viens simts astoņdesmit septiņi euro 88 centi).

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā no š.g. 06.aprīļa plkst. 09:00 A. Pumpura ielā, posmā no Višķu ielas līdz Ziemeļu ielai, tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

  Sabiedriskais transports (autobusu maršruti Nr. 11; 19 un 20), apbraucot iepriekšminēto ceļa posmu, kursēs pa Kauņas, Aglonas un A. Pumpura ielām.

  Saskaņā ar paredzēto shēmu autobuss nepiebrauks pie pieturas “Višķu iela1”. Remontdarbu laikā pieturas “Ziemeļu iela” tiks pārceltas uz Kauņas ielu.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • PAR AUTOBUSA KUSTĪBU MARŠRUTĀ NR. 7B

  No š.g. 15. aprīļa atsāk kursēt autobuss maršrutā Nr. 7B "Autoosta – Kalkūni – Dārzkopju biedrība "Mičurinietis"". Kā katru gadu autobuss kursēs tikai vasaras periodā – līdz 15. oktobrim.

  Uzziņas pa tālr.+371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"Pasažieru ievērībai!

 • Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību, būvniecības iecerei “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija”-“Vecstropi” Daugavpilī” ar 8. martu norisināsies būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

  Būvniecības ierosinātājs AS “Daugavpils satiksme”.

  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 8. marta līdz 6. aprīlim.

  Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācija notiks 19. martā no plkst. 17.00 “zoom” platformā, saite būs pieejama mājas lapās www.dsatiksme.lv un www.daugavpils.lv, kā arī nosūtot pieprasījumu uz info@dsatiksme.lv tikts nosūtīta individuāli.

  Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju līdz 6. aprīlim iespējams:

  1. Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344;

  2. Daugavpils pašvaldības tīmekļa vietnē daugavpils.lv sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”;

  3. AS “Daugavpils satiksme” tīmekļa vietnē dsatiksme.lv;

  4. Būvniecības ieceres teritorijā 3. maršruta tramvaju galapunktā “Stropu ezers” (izvietota būvtāfele).

  Rakstiskus priekšlikumus līdz 6. aprīlim iespējams iesniegt:

  1. AS “Daugavpils satiksme” administratīvajā ēkā pie dežuranta 18.novembra ielā 183, Daugavpilī, darba laikā;

  2. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1.stāvā pastkastē “Būvvalde”;

  3. Domes informācijas birojā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba laikā;

  4. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: info@dsatiksme.lv , info@daugavpils.lv vai ppdep@daugavpils.lv

  Aptaujas lapa

  Būvtāfele (1. lapa)

  Būvtāfele (2. lapa)

  Zoom:https://zoom.us/j/93471017736?pwd=Z1ZGcDNjTXhTM0dlblgrNGZneGU4QT09

  Meeting ID: 934 7101 7736

  Passcode: 888807

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka autobusu maršrutu Nr. 8 un Nr.15 kustība Judovkas mikrorajonā Austrumu ielā tiek atjaunota.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS“Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 26.februāra plkst. 06.20 slikto ceļu apstākļu dēļ autobusu maršrutu Nr. 8 un 15 autobusiem nav iespējams braukt pa Austrumu ielu un piebraukt pie pieturvietām “Zemnieku iela” un “Judovka”. Tuvākā autobusu pietura “Garā iela”. Atvainojamies pa sagādātajam neērtībām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS“Daugavpils satiksme”

 • Sakarā ar valdības lēmumu pagarināt komandantstundas laika periodā no 29.01. līdz 31.01. un no 05.02 līdz 07.02.,plkst. 22:00 – 05:00 tiks atcelti 1. tramvaja maršruta reisi:

  - no Butļerova ielas plkst.21:40; 22:35;

  - no Stacijas plkst.22:07; 23:02.

  2. un 3. tramvaja kustības saraksti paliek bez izmaiņām.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

  AS “Daugavpils satiksme”

 • AS “Daugavpils satiksme” paziņo par uz 2021.gada 26.janvāra plkst.13:00 nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces pārcelšanu uz 2021.gada 29.janvāra plkst.09:00, negrozot darba kārtību.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu, AS „Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, sakarā ar nepieciešamību steidzami noslēgt aizdevuma līgumu ar Latvijas Republiku par kopējo summu 1 368 823,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro), akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura nozīmēta uz 2021.gada 26.janvāra plkst.13:00 darba kārtības grozīšanu, papildinot darba kārtību ar trešo jautājumu:

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana aizdevuma līguma noslēgšanai ar Latvijas Republiku par kopējo summu 1 368 823,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro).