Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Judovkas mikrorajonā Lielā ielā, no š.g. 31.maija autobusu maršrutu Nr. 22 autobusiem nebūs iespējams braukt taisni pa Lielo ielu un piebraukt pie pieturas “Zemnieku iela”. Autobusu maršruta Nr.22 autobusi apgriezīsies Lielās un Silenes ielas krustojumā un turpinās kustību atpakaļvirzienā.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Š.g. maijā AS “Daugavpils satiksme” iegādājās trīs 2021.gadā ražotus Iveco/rosero mazietilpības autobusus. Jātzīmē, ka tas ir pirmais iepirkums pēdējo 20 gadu laikā, kad pilsētas autobusu parks tiek papildināts ar pilnīgi jauniem autobusiem.

  Jaunie autobusi kursēs Daugavpils pilsētas mazietilpības autobusu maršrutu tīklā. Katrā autobusā ir 20 sēdvietas un 10 stāvvietas. Tie paredzēti arī ērtai pasažieru ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai.

  Savos pimajos braucienos jaunie autobusi dosies š.g. jūnija sākumā.

  AS “Daugavpils satiksme” novēl saviem pasažieriem patīkamus braucienus jaunajos autobusos.

 • 25.,26.,27. maijā

  1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas kursēs plkst.21:20; no pieturas „Stacija” plkst.21:47.

  3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 20:31, no pieturas „Stacija” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  26.,27.,28. maijā

  1.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” plkst.05:41, no pieturas „Stacija” plkst.06:08.

  3.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” (uz pieturu “Stacija”) plkst. 05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16.

  Tiks atcelts reiss no Stropiem plkst. 06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

 • 20. maijā

  1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas kursēs plkst.21:20; no pieturas „Stacija” plkst.21:47.

  3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 20:31, no pieturas „Stacija” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  21. maijā

  1.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” plkst.05:41, no pieturas „Stacija” plkst.06:08.

  3.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” (uz pieturu “Stacija”) plkst. 05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16.

  Tiks atcelts reiss no Stropiem plkst. 06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

 • 18. maijā

  1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas kursēs plkst.21:20; no pieturas „Stacija” plkst.21:47.

  3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 20:31, no pieturas „Stacija” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  19. maijā

  1.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” plkst.05:41, no pieturas „Stacija” plkst.06:08.

  3.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” (uz pieturu “Stacija”) plkst. 05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16.

  Tiks atcelts reiss no Stropiem plkst. 06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.punktu, 8.punktu, 97.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 26.maijā plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” 2020.gada pārskata apstiprināšana.

  3. AS “Daugavpils satiksme” revidenta iecelšana 2021.gadam un atlīdzības noteikšana.

  4. Ziņojums par AS “Daugavpils satiksme” Padomi.

 • Būvniecības ieceres „JAUNAS TRAMVAJU LĪNIJAS IZBŪVE VAIŅODES IELAS POSMĀ UN ESOŠĀS TRAMVAJU LĪNIJAS PĀRBŪVE SAVIENOJOT PILSĒTAS APKAIMES „ĶĪMIJA” – „VECSTROPI” DAUGAVPILĪ” (turpmāk būvniecības iecere) publiskās apspriešanas procedūra notika laika posmā no 2021.gada 8.marta līdz 2021.gada 6.aprīlim, atbilstoši 2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” (turpmāk Noteikumi) prasībām.

  Būvniecības iecere tiek veikta balstoties uz AS “Daugavpils satiksme” (vienotais reģistrācijas Nr. 41503002269) un SIA “BRD projekts” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003583282) 2020.gada 14.oktobrī noslēgto līgumu Nr.ASDS/2020/46/KF par objekta “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija”- “Vecstropi” Daugavpilī” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

  AS „Daugavpils satiksme” vērtējot sabiedriskā transporta maršruta tīklu un esošo pasažieru plūsmu, kā arī attīstot videi draudzīgā transporta izmantošanu pilsētas ietvaros, kā vienu no priekšnosacījumiem, lai palielinātu pasažieru plūsmu un veicinātu sabiedriskā transporta izmantošanu ir nepieciešams veikt izmaiņas esošajos tramvaju transporta un autobusu transporta kustību maršrutos.

  Uz doto brīdi, AS “Daugavpils satiksme” ir īstenojusi jauna posma būvniecību Vasarnīcu iela – Stropu ciems, tādējādi uzlabojot videi draudzīga sabiedriskā transporta pieejamību nozīmīgiem pilsētas un reģiona mēroga objektiem un atpūtas teritorijai. Īstenojot tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā, ir paredzēta papildus sabiedriskā transporta pieejamība, kā arī uzlabojumi esošajā maršrutā veidojot noslēgtu tramvaju kustības maršrutu.

  Būvniecības ieceres veikšanas vieta paredzēta Daugavpilī, Vaiņodes ielā posmā no Jātnieku ielas līdz tramvaju galapunktam “Stropi” un Vasarnīcu ielā posmā no tramvaju galapunkta līdz pagriezienam uz Daugavpils slimnīcu.

  Publiskās apspriešanas laikā no 2021.gada 8.marta līdz 2021.gada 6.aprīlim par būvniecības ieceri saņemtas 9 (deviņas) aptaujas lapas un 1 (viena) vēstule, kurās respondenti pauda savus priekšlikumus un ierosinājumus. Kā arī publiskās apspriešanas procedūras ietvaros 2021.gada 19.martā, no plkst.17.00, „ZOOM” platformā notika būvniecības ieceres prezentācijas pasākums (turpmāk – prezentācijas pasākums), kurā piedalījās Domes pārstāvji, būvniecības ieceres un projektētāja pārstāvji, Departamenta speciālisti, Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Respondentiem bija interese par jaunās tramvaju līnijas, pieturvietu izvietojumu, paredzēto labiekārtojumu – veloceliņiem, gājēju ietvēm, ielu apgaismojumu utt. Kā arī tika izteikti vairāki priekšlikumi un norādīts, ka tramvaja kustība neļaus izvietot transportlīdzekļus stāvēšanai Vaiņodes ielas malā, tramvaja pielāgošana neatslogos kopējo satiksmes intensitāti ielā utt. Respondentu izteiktie priekšlikumi tiks izskatīti un ņemti vērā pēc būtības būvniecības dokumentācijas izstrādes gaitā.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” atgādina, ka sakarā ar to, ka 2021.g 1.,2.,3. un 4. maija dienas ir nozīmētas par brīvdienām, 2021. gada 3.maija darba diena pārcelta uz sestdienu 2021. gada 8.maiju, tādēļ sabiedriskais transports š.g. 03.maijā kursēs pēc brīvdienas saraksta, bet š.g. 8.maijā pēc darba dienas saraksta.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • AS “Daugavpils satiksme” turpina īstenot projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā”. Atgādinām, ka projekta ietvaros Daugavpils pilsētas centrā 2020.gada novembrī tika pabeigti vērienīgi tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi. Rezultātā ir rekonstruēta tramvaju līnija un tai pieguļošā teritorija, veikta sliežu ceļu krustojumu pārbūve, uzstādīti jauni tramvaju pieturvietu paviljoni, nomainīti kontakttīkli. Objekts tiks nodots ekspluatācijā pēc papildus pārmiju uzstādīšanas 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā. Šobrīd par paveiktajiem tramvaju rekonstrukcijas darbiem pilsētas centrā ir saņemti vairāki pozitīvi atzinumi no iestādēm, kas izsniedza tehniskos noteikumus – VAS “Latvijas valsts ceļi”, AS “Latvijas gāze”, AS “Sadales tīkls” u.c.

  Tuvākajā laikā plānots uzsākt papildus pārmiju uzstādīšanas darbus 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā. Pārmiju piegādi, saskaņā ar noslēgto līgumu, nodrošinās SIA “voestalpine Railway Systems Latvia” un to uzstādīšanu - būvuzņēmējs CFB SIA “BINDERS”.

  Būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemto lēmumu paredzētais projektā snieguma rezerves finansējums tika pārlikts uz Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, līdz ar to KF finansējuma likme projektā tika palielināta no 79,74 % līdz 85 %.

  85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

  4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka sakarā ar autobusu vadītāju saslimstības līmeņa samazināšanas no š.g. 05.maija darba dienās kļuva iespējams atjaunot no 2020.g. 26.novembra atceltus autobusu reisus:

  1. maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no pieturas “Sakņu iela” plkst. 07.40, 08.17, 08.55, 09.40, 16.37, 17.15, no Autoostas plkst.: 07.00, 07.45, 08.20, 09.00, 09.45, 16.40, 17.20 un attiecīgi no galapieturas “Apšu iela” plkst. 07.18, 08.03, 08.41, 09.18 un attiecīgi no galapieturas “Bērnudārzs” plkst. 10.03, 16.58, 17.48.

  2. maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 09.40, 15.37, 18.18, 18.46, un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 09.58, 15.55, 18.36, 19.04;

  3. maršruta Nr. 17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06.18, 06.58, 07.16, 07.37, 07.59, 08.26, 08.51, 09.11, 09.57,10.27, 16.14, 16.48, 17.27, 17.00, 17.39, 18.06, 18.52, 19.30 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 06.37, 07.17 07.35, 07.56, 08.18, 08.45, 09.10, 09.30, 10.16, 10.46, 16.33, 17.07, 17.19, 17.46, 17.58, 18.25, 19.10, 19.49;

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”