Aktualitātes

 • Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa atsaukšana. akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  - atsaukt AS „Daugavpils satiksme” padomes locekli Edgaru Abramu no padomes sastāva.

  - nepārvēlēt AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļus Ritu Livčāni un Jāni Rubīnu.

  Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” padomes locekļa ievēlēšana. akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. ievēlēt par AS “Daugavpils satiksme” padomes locekli Arti Druvinieku līdz brīdim, kamēr nominācijas procesa ietvaros netiks ievēlēts minētais vai cits padomes locekļa amata kandidāts;

  2. nepārskatīt esošo AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa mēneša atalgojumu, atstājot to līdzšinējā apmērā 800,00 euro;

  3. atļaut Artim Druviniekam savienot AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļa amatu ar biedrības „Mediķis” valdes priekšsēdētāja amatu.

  4. Sagatavot Pilnvarojuma līgumu un organizēt tā parakstīšanu ar ievēlēto AS „Daugavpils satiksme” padomes locekli.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde lūdz papildināt 2022.gada 8.martā plkst. 09:00 nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtību ar trešo jautājumu:

  3. Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” padomes locekļa ievēlēšana.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 98.panta pirmo daļu, piekto daļu, AS „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci 2022.gada 8.martā plkst.09:00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar sekojošo darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” Padomes locekļa atsaukšana.

 • • nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

  • persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

  • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

  • divi daudzbērnu ģimenes locekļi – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

  • nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

  • nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

  • persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas (braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai ir jāuzrāda attiecīgu statusu apliecinošs dokuments (kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja attiecīgajā dokumentā nav fotoattēla). Nav jāvēršas Daugavpils Sociālajā dienestā kartes izsniegšanai);

  • politiski represēta persona – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas (braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai ir jāuzrāda attiecīgu statusu apliecinošs dokuments (kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja attiecīgajā dokumentā nav fotoattēla). Nav jāvēršas Daugavpils Sociālajā dienestā kartes izsniegšanai);

  • 1991. gada barikāžu dalībnieks – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas (braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai ir jāuzrāda attiecīgu statusu apliecinošs dokuments (kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja attiecīgajā dokumentā nav fotoattēla). Nav jāvēršas Daugavpils Sociālajā dienestā kartes izsniegšanai);

  • vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

  • Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) klātienē un neklātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 50 % apmērā no biļetes cenas (mēnešbiļete tiek izsniegta attiecīgajā mācību iestādē);

  • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas.

  Braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt pirmsskolas vecuma bērni, kas neaizņem sēdvietas, uzrādot bērnu vecumu apliecinošu dokumentu, kā arī visi pasažieri Daugavpils pilsētas svētku laikā (sestdienā un svētdienā). Braukšanas maksas atvieglojumu 50 % apmērā no biļetes cenas pasažieri atkal saņems svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta – Grīva (Ķiršu iela) – Autoosta” kustības shēma netiks grozīta un autobusa kustība no š.g. 01.marta tiks nodrošināta pēc ierastās kustības shēmas pa Lielā, Dostojevska un Staru ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu apstiprināšana. akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumus;

  2. apstiprināt AS „Daugavpils satiksme” statūtus jaunā redakcijā;

  3. uzlikt par pienākumu AS „Daugavpils satiksme” valdei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par statūtu jauno redakciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta piekto daļu, 93.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 98.panta pirmo daļu un trešo daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 2022.gada 8.februāra vēstuli Nr.1.2.-8/191 „Par grozījumiem AS „Daugavpils satiksme” statūtos”, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde lūdz sasaukt ārkārtas akcionāra sapulci 2022.gada 22.februārī plkst. 09:00 ar sekojošo darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS „Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu apstiprināšana.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde lūdz papildināt 2022.gada 7.februārī plkst. 10:30 nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtību ar trešo jautājumu:

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās slēgšanai par dīzeļdegvielas iegādi atklātā konkursa “Dīzeļdegvielas piegāde vairumtirdzniecībā SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPP 2021/43, 5.DAĻA: “Dīzeļdegvielas piegāde AS ,,Daugavpils satiksme” vajadzībām” ietvaros.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no š.g. 27.janvāra Balvu ielā pretī mājai Nr.3 tika ierīkota jauna autobusu pietura “Olimpiskais centrs” (virzienā no centrā).

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Šodien, 26.janvārī, projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ekspluatācijā ir pieņemti tramvaju līnijas pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Būvdarbus šajā posmā veica AS “A.C.B.” kopš 2020.gada nogales līdz 2021.gada oktobrim. Minētā posma kontakttīklu izbūves darbi, kurus veica CFB SIA “BINDERS”, pieņemti ekspluatācijā šī gada 7.janvārī.

  Kopumā posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis ir pārbūvēta tramvaja līnija un nomainīti kontakttīkli 1,5 km garumā. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

  Projekta ietvaros turpinās projektēšanas darbi objektam “Tramvaju līnijas jaunbūve Vaiņodes ielas posmā (no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi (1,9 km)”. Šobrīd tiek veikta projekta ekspertīze.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.