Aktualitātes

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka 4. un 5. jūnijā, Daugavpils pilsētas svētku laikā, brauciens pilsētas sabiedriskajā transportā būs bezmaksas.
 • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.jūnija, uz vasaras periodu, tiks atjaunoti autobusu maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 14.50; 15.27 un 16.05 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 15.09; 15.46 un 16.24.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, pamatojoties uz 22.04.2022. Daugavpils Domes lēmumu Nr.234 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem”, no 2022.gada 1.jūnija tiek noteikti šādi pasažieru un bagāžas pārvadāšanas tarifi Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā:

  - vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,70;

  -personām, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu, vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,20;

  - nestrādājošajām personām, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,20;

  - maksa par bagāžas (izmēri no 60*40*20 cm līdz 100*60*30 cm) pārvadāšanu EUR 0,70;

  No maksas bar bagāžas pārvadāšanu ir atbrīvotas pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā.

  - maksa par dzīvnieku pārvadāšanu EUR 0,70;

  -maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos visām mēneša dienām EUR 40,00;

  -maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos mēneša darba dienām EUR 30,00;

  - Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos maršrutos visām mēneša dienām EUR 15,00.

  Kā arī no 2022.gada 1.jūnija tiek atcelti braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā (autobusā, tramvajā) svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos.

  Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā pilsētas sabiedriskajā transportā paliek spēkā šādām pasažieru kategorijām:

  - daudzbērnu ģimenes locekļim;

  - personām, kuras saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

  - nestrādājošie Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatori (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

  - nestrādājošie Afganistānas kara dalībnieki vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

  - personām, kurām piešķirta III invaliditātes grupa;

  - politiski represētās personas;

  - 1991. gada barikāžu dalībniekiem;

  - vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem;

  - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

 • AS "Daugavpils satiksme" atgādina, ka no 2022.gada 1.jūnija līdz 31.augustam pilsētas sabiedriskajā transportā skolēniem tiek noteikta šāda braukšanas maksa:

  - uzrādot derīgu skolēna bezmaksas biļeti braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, maksa par braucienu ir EUR 0,00 (bezmaksas);

  - uzrādot derīgu skolēna apliecību, maksa par braucienu ir EUR 0,05;

  - ja skolēnam nav līdzi ne skolēna bezmaksas biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, ne skolēna apliecības, maksa par braucienu ir EUR 0,70.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 01.jūnija līdz 15.septembrim autobusa maršrutam Nr.10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” tiks grozīta kustības shēma, paredzot tā kustību līdz Ruģeļu ūdenskrātuvei.

  Darba dienās autobuss kursēs līdz Ruģeļu ūdenskrātuvei ar atiešanas laikiem no Autoostas no plkst. 09.20 līdz plkst. 20.40 un attiecīgi brīvdienās ar atiešanas laikiem no Autoostas no plkst. 09.45 līdz plkst. 21.15.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu un piekto daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 30.maijā plkst.10:30 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu EUR 29 598 590.00 (divdesmit deviņi miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 00 centi).

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Ķieģeļu ielā, no Ķieģeļu ielas 8a līdz Daugavpils pilsētas robežai,š.g. 23.maijā no plkst.10.00 līdz plkst.19.00, tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Līdz ar ko autobusu maršruta Nr. 7B autobusiem nebūs iespējams kursēt minētajā ielas posmā un piebraukt pie “Mičurinietis”. Iepriekš minētā maršruta kustība tiks organizēta pēc maršruta Nr.7 kustības shēmas līdz galapieturai “Kalkūni”. Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Ķieģeļu ielā, no Ķieģeļu ielas 8a līdz Daugavpils pilsētas robežai, no š.g. 18.maija līdz š.g. 20.maijam tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība. Līdz ar ko autobusu maršruta Nr. 7B autobusiem nebūs iespējams kursēt minētajā ielas posmā un piebraukt pie “Mičurinietis”. Iepriekš minētā maršruta kustība tiks organizēta pēc maršruta Nr.7 kustības shēmas līdz galapieturai “Kalkūni”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” laikā 14.05.2022. un 15.05.2022. tiks pagarināts tramvaja maršrutā Nr. 3 kustības laiks līdz plkst. 01.00.

  Tramvaja kustība notiks pēc šāda saraksta:

  atiešanas laiks no pieturas “Cietoksnis” plkst. 21.40*, 22.08; 22:36*; 23.04*; 23.32*; 00.00*; 00.28*; 01.00.

  Visi papildreisu tramvaji kursēs līdz galapieturai “Butļerova iela”. * papildreisi.

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Judovkas mikrorajonā Lielā ielā no š.g. 09.maija plkst. 09.00 autobusu maršrutu Nr. 8 un 15 autobusiem nebūs iespējams braukt taisni pa Lielo ielu un piebraukt pie pieturvietām “Zemnieku iela”, “Kooperācijas iela” un “Judovka”. Sabiedriskā transporta kustība tiks organizēta pa Silenes un Austrumu ielām (kur tiks ierīkotas pagaidu pieturas) līdz krustojumam ar Ostrovska ielu, kur autobuss veiks apgriezienu un turpinās kustību atpakaļvirzienā. Autobusu maršruta Nr.22 autobusi apgriezīsies Lielās un Silenes ielas krustojumā un turpinās kustību atpakaļvirzienā.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”