Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta piekto daļu, 93.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 98.panta pirmo daļu un trešo daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 2022.gada 8.februāra vēstuli Nr.1.2.-8/191 „Par grozījumiem AS „Daugavpils satiksme” statūtos”, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde lūdz sasaukt ārkārtas akcionāra sapulci 2022.gada 22.februārī plkst. 09:00 ar sekojošo darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS „Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu apstiprināšana.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde lūdz papildināt 2022.gada 7.februārī plkst. 10:30 nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtību ar trešo jautājumu:

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās slēgšanai par dīzeļdegvielas iegādi atklātā konkursa “Dīzeļdegvielas piegāde vairumtirdzniecībā SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPP 2021/43, 5.DAĻA: “Dīzeļdegvielas piegāde AS ,,Daugavpils satiksme” vajadzībām” ietvaros.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no š.g. 27.janvāra Balvu ielā pretī mājai Nr.3 tika ierīkota jauna autobusu pietura “Olimpiskais centrs” (virzienā no centrā).

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Šodien, 26.janvārī, projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ekspluatācijā ir pieņemti tramvaju līnijas pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Būvdarbus šajā posmā veica AS “A.C.B.” kopš 2020.gada nogales līdz 2021.gada oktobrim. Minētā posma kontakttīklu izbūves darbi, kurus veica CFB SIA “BINDERS”, pieņemti ekspluatācijā šī gada 7.janvārī.

  Kopumā posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis ir pārbūvēta tramvaja līnija un nomainīti kontakttīkli 1,5 km garumā. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

  Projekta ietvaros turpinās projektēšanas darbi objektam “Tramvaju līnijas jaunbūve Vaiņodes ielas posmā (no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi (1,9 km)”. Šobrīd tiek veikta projekta ekspertīze.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu un trešo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.1.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 7.februārī plkst.10:30 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana nekustamā īpašuma Kārklu ielā 24, Daugavpilī, daļas 425 m 2 platībā apbūves tiesības līguma slēgšanai ar AS “VIRŠI-A”.

 • No 2022. gada 24. janvāra uzsāks kustību tramvaja maršruts Nr. 4 “Forštadte – Stacija”.

  Tramvajs kursēs reizi stundā virzienā no Maizes kombināta līdz Stacijai un no Stacijas uz Maizes kombinātu.

  Pirmā reisa atiešanas laiks

  *no pieturas “Maizes kombināts” – plkst.6:20,

  *no pieturas “Stacija” – plkst.6:45.

  Pēdējā reisa atiešanas laiks

  *no pieturas “Stacija” – plkst.19:45,

  *no pieturas “Maizes kombināts” – plkst.20:20 (kursē uz depo Butļerova ielā).

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no 01.02.2022. autobusa maršrutā Nr.10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem:

  1. tiks grozīta kustības shēmas daļa reisam ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06.00, paredzot autobusa kustību pa Jelgavas, Stiklu un Rūpniecības ielām.

  2. tiks pārcelts reisa atiešanas laiks no Autoostas no plkst.23:35 uz plkst.23:25 un attiecīgi no galapieturas “Ruģeļi” no plkst. 23.52 uz plkst. 23.40, kā arī grozīta kustības shēma Autoostas virzienā, paredzot autobusa kustību pa Nometņu, Jelgavas, Rūpniecības, Stiklu, Jelgavas, 18.novembra, Daugavas un Imantas ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • VAKANCES

  AS “Daugavpils satiksme” aicina darbā uz nenoteiktu laiku iepirkuma speciālistu.

  Prasības pretendentiem:

  - profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;

  - labas iemaņas darbā ar datoru; (Word, Excel, PowerPoint), izmantot

  interneta iespējas un datu bāzes;

  - valsts valodas prasme – augstākā (C2 līmenis);

  - spēja strādāt dinamiskā un aktīvā vidē, labas komunikācijas prasmes.

  Galvenie amata pienākumi:

  1. Plānot un organizēt uzņēmuma iepirkuma (tajā skaitā elektronisko cenu aptauju un tirgus izpēšu) procedūras atbilstoši iekšējiem un arējiem normatīvajiem aktiem. Sagatavot, īstenot un kontrolēt iepirkumu plānu.

  2. Izstrādāt iepirkuma procedūras dokumentus (t.sk. tehniskās specifikācijas) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumus. Kontrolēt iepirkumu, elektronisko cenu aptauju un tirgus izpēšu virzību un izpildi.

  3. Sagatavot lēmumus iepirkumu jautājumos un ziņojumus (paziņojumus) par iepirkumu rezultātiem, rīkojumus iepirkumu jautājumos, atbildes fiziskām un juridiskām personām, sniegt atzinumus par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumus.

  4. Sagatavot iepirkumu līgumus slēgšanai ar iepirkumu, elektronisko cenu aptauju un tirgus izpēšu uzvarētājiem, kontrolēt to atbilstību procedūru dokumentiem un iepirkumu komisijas lēmumiem, kā arī izvērtēt iepirkumu līgumu grozījumu likumību un saskaņot tos.

  5. Organizēt lēmumu un saistītas dokumentācijas publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja, Daugavpils pilsētas domes un AS „Daugavpils satiksme” mājas lapā.

  Pieteikumu un CV iesniegt 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī vai elektroniski info@dsatiksme.lv līdz 2022.gada 12.februārim.

  Amatalga - EUR 800 -850

  Sīkāka informācija pa tālruni 65433632

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no 15.01.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiks grozīta autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” kustības shēma:

  1. katras dienas reisa autobuss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 07.15, virzoties uz Križiem, brauks pa 18.Novembra, Vasarnīcu, Veselības un 18.novembra ielām, piebraucot pie Reģionālās slimnīcas;

  2. darba dienas reisa autobuss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 13.55 un 15.15, brauks pa 18.Novembra, Valkas, Smilšu, Jātnieku, Vaiņodes, Dzintaru, Abavas, Vasarnīcu, Veselības un 18.novembra ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme informē, ka tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Judovkas apkaimē Lielā ielā no š.g. 06.janvāra autobusu maršrutu Nr. 8; 15 un 22 autobusiem tiks atjaunota iespēja braukt taisni pa Lielo ielu un piebraukt pie pieturvietām “Zemnieku iela”, “Kooperācijas iela” un “Judovka”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”