Autostāvvietas

Daugavpils pilsētas maksas autostāvvietu norēķinu kārtība un veidi

Maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā atbilstoši attiecīgajā zonā noteiktajai stundas tarifa likmei.

Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir 5 minūtes.

Minimālais samaksas apjoms par maksas autostāvvietas lietošanu ir 0,25 euro.

Pēc transportlīdzekļa novietošanas autostāvvietā ir jāveic samaksa par autostāvvietas lietošanu un novietot šo faktu apliecinošo dokumentu (elektroniskās kontroles iekārtas izsniegto biļeti) vai arī dokumentu, kas apliecina tiesības lietot stāvvietu, redzamā vietā uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa.

Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, vai nav veicis stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumus, un uz transportlīdzekļa priek¬šējā paneļa kreisajā pusē nav dokumenta, kas apliecina maksas autostāvvietas lietošanas tiesības, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu, kas tiek aprēķināta desmitkāršā apmērā par visu maksas autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.

Norēķinu veidi

1. Skaidrā naudā; automātos var izmantot 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1 un 2 nomināla euro monētas;

2. Abonements vai atsevišķa autostāvvieta.

Mēneša abonementa maksa par tiesībām lietot jebkuru Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu ir 21 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

SIA “Daugavpils satiksme” ir tiesīga noslēgt līgumus par tiesībām pastāvīgi lietot atsevišķu autostāvvietu ar fiziskām un juridiskām personām, kuru komercdarbības nodrošināšanai paredzētās ēkas tuvumā atrodas autostāvvieta. Mēneša maksa par šādas autostāvvietas lietošanu tiek noteikta 35 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) apmērā. Šādus līgumus var noslēgt uz laiku līdz vienam gadam.

Abonenta kartes iegādi un līgumu noslēgšanu personām par tiesībām patstāvīgi lietot atsevišķu stāvvietu var veikt SIA “Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī.

3. Papildus SIA „CityCredit” (Mobilly) un SIA "EuroPark Latvia" klienti var norēķināties par maksas autostāvvietu izmantošanu ar mobilās ierīces palīdzību.

Pašvaldības maksas autostāvvietu darba režīms, zonējums un cenrādis

AD zona

1. Ģimnāzijas ielā posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, ieskaitot maksas autostāvvietu Vienības laukuma daļā;

2. Parādes ielā posmā no Vienības ielas līdz Cietokšņa ielai;

3. Rīgas ielā posmā no Ģimnāzijas ielas līdz Cietokšņa ielai;

4. Sakņu ielā posmā no Cietokšņa ielas līdz Alejas ielai;

5. Alejas ielā posmā no Sakņu ielas līdz Dagdas ielai un Dagdas ielā posmā no Alejas ielas līdz Indras ielai,

Darba laiks 8:00-19:00 darbadienās

Brīvdienās un svētku dienās bezmaksas

Darba dienās 0,70 EUR/st., minimālā maksa 0,25 EUR.

BD zona

1. Raiņa ielā no Viestura ielas līdz Alejas ielai

2. Alejas ielā no Saules ielas līdz Sakņu ielai

3. Viestura ielā no Lāčplēša ielas līdz Sakņu ielai

4. Mihoelsa ielā no Lāčplēša ielas līdz Rīgas ielai

5. Ģimnāzijas ielā no Lāčplēša ielas līdz Rīgas ielai

6. Vienības ielā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai

7. Vienības ielā no Lāčplēša ielas līdz Saules ielai

8. Rīgas ielā no Institūta ielas līdz Vienības ielai

9. Saules ielā no Teātra ielas līdz Viestura ielai

10. Lāčplēša ielā no Muzeja ielas līdz Vienības ielai

11. Kandavas ielā* no Vienības ielas līdz Viestura ielai

(* Kandavas ielā posmā no Cietokšņa ielas līdz Viestura ielai bezmaksas lietošanas laiks ir pirmās divas stundas no transportlīdzekļa apturēšanas brīža. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums transportlīdzekļa apturēšanas laiku maksas autostāvvietā Kandavas ielā posmā no Cietokšņa ielas līdz Viestura ielai nofiksēt, novietojot pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes informāciju par transportlīdzekļa apturēšanas laiku.)

Darba laiks 8:00-18:00 darbadienās

Brīvdienās un svētku dienās bezmaksas

Darba dienās 0,55 EUR/st., minimālā maksa 0,25 EUR.Bezmaksas atļauja “Goda ģimene” kartes īpašniekiem

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 20 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu” aktuālo redakciju, ģimenes, kurām piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība ,var bez maksas lietot pilsētas administratīvajā teritorijā esošās maksas autostāvvietas, ja vismaz vienam no ģimenes locekļiem pamata dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pašvaldībā.

Bezmaksas autostāvvietas atļaujas saņemšanai būs nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

1. Iesniegums (lejupielādēt šeit)

2. “Goda ģimene” karte (kopija no abām pusēm).

3. Transportlīdzekļa tehniskā pase, kurā ir norādīts, ka ģimenes loceklis ir īpašnieks vai turētājs (kopija).

4. Dokuments, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Iesniegumu var iesūtīt uz e-pastu: info@dsatiksme.lv

Atļauju izsniegšana notiek Kārklu ielā 24, Daugavpilī, darba dienās no plkst.13.00 līdz plkst.15.00.

Kontakttālrunis: +37126813753