„Vada augstuma mērītāja iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/03
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta
Uzvarētāja apraksts: pārtraukta
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 21.01.2014.