„Eļļas, smērvielu un citu automobiļu šķidrumu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/05
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ekvalat", SIA "Tehserviss", SIA "VA Motors", SIA "United Oils Latgale"
Uzvarētāja apraksts: SIA "Ekvalat" līgumcena 14918,80 EUR bez PVN, SIA "Tehserviss" līgumcena 1261,60 EUR bez PVN, SIA "VA Motors" līgumcena 7397,16 EUR bez PVN, SIA "United Oils Latgale" līgumcena 434,00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 24.01.2014.