„Autoriepu atjaunošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/07
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Atcelts
Uzvarētāja apraksts: rezultāts atcelts
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 03.02.2014.