„Akumulatoru iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/08
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latakko Serviscentru tīkls"
Uzvarētāja cena: Līgumcena 4074.59 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 03.02.2014.