„Saimniecības preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/11
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA Junona A
Uzvarētāja cena: līgumcena 9143.45 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 19.02.2014.