„Tramvaju vagonu obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/16
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS "Baltijas apdrošināšanas nams"
Uzvarētāja cena: EUR 722.04 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 12.03.2014.