„Gultņu un blīvslēgu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/18
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Princeps Pro"
Uzvarētāja cena: EUR 13101.50 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 17.03.2014.