„Atskaldāmo āmuru ar šļūtenēm iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/22
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Stoller"
Uzvarētāja cena: EUR 2354.00 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 28.03.2014.