„Dīzeļdegvielas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/23
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: "INGRID A"
Uzvarētāja cena: līgumcena 168000 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 31.03.2014.