„Metināšanas materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/26
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Serpantīns"
Uzvarētāja cena: 8617.29 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 25.04.2014.