„Autogāzes un benzīna iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/30
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Lukoil Baltija R"
Uzvarētāja cena: par benzīnu 2144.00 EUR, par autogāzi 3592.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 23.04.2014.