„Par kartridža piegādi, aizpildīšanu, apkalpošanu, kā arī biroja tehnikas apkalpošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/01
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Pro Line D”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 10.01.2013.