„Par saimniecības preču iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/03
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA „JunonaA”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 11.01.2013.