„Par servera, datortehnikas un programnodrošinājuma apkalpošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/04
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Pro Line D”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 11.01.2013.