„Par gāzu iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/05
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA”Polard”, SIA ,,Latvijas propāna gāze’’
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 11.01.2013.