„Par ugunsdrošības sistēmu aparātu apkalpošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/06
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Sabulis Pro”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 11.01.2013.