„Par ugunsdrošības sistēmu apkalpošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/07
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Pro Line D”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 17.01.2013.