„Par darba apģērbu (vestu) iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/10
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Baltijas moderns"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 08.02.2013.