„Stiprinājumu elementu iegāde 2013. gadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/11
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "STIPRO"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 12.02.2013.