„Par gultņu un blīvslēgu iegādi 2013. gadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/14
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Princeps Pro”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 01.03.2013.