„Metināšanas materiālu un metinātāju individuālās aizsardzības līdzekļu iegāde 2013. gadam”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/16
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „SERPANTĪNS”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 13.03.2013.