„Par stiprinājumu elementu iegādi 2013. gadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/17
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Stipro", SIA "Delve2", SIA "Wurth"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 13.03.2013.