„Tērauda un bronzas produkcijas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/19
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Lia D"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 27.03.2013.