„Datortehnikas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/20
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Pro Line D"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 27.03.2013.