„Par darba apģērbu (vestu) iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/21
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Baltijas moderns”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 12.04.2013.