„Koka gulšņu iegāde 2013. gadam”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/22
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 
Finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Alegro"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 22.04.2013.