„Eļļas un smērvielu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/23
Dokumentācija:

Tehniskā specifikāja
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „United oils Latgale”
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 09.05.2013.