„Bīstamo atkritumu izvešana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/26
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA " Bīstamo atkritumu servis"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 13.05.2013.