„Saimniecības preču (tīrīšanas gēls, roku tīrīšanas pasta, MOP lupata, grīdas slaucīšanas slota, darba cimdi, atkritumu maisi) iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/27
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ķīmijas serviss"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 03.06.2013.