„Augstsprieguma vadu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/28
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Jauda D"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 04.06.2013.