„Videonovērošanas sistēmas Jātnieku ielā 90 tehniskā projekta izstrāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/29
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "AnriCom"
Uzvarētāja cena: līgumcena 1450.00 Ls
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 12.06.2013.