„Krāsošanas materiālu un instrumentu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/30
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Rīgas lāku un krāsu rūpnīca"
Uzvarētāja cena: līgumcena 1549.37 Ls
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 19.06.2013.