„Sadzīves telpu remonts Jātnieku ielā 90”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/31
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ditton Būve"
Uzvarētāja cena: līgumcena 3961.00 Ls (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 19.06.2013.