„Stāvas pārveidotāju iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/32
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: ООО "ДЕМИД"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 19.06.2013.