„Kancelejas preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/34
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA"Hermess"
Uzvarētāja cena: 800.19 Ls (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 04.07.2013.