„Elektropreču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/35
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Elektrika"
Uzvarētāja cena: līgumcena 4258,00 Ls (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 08.07.2013.