„Strāvas vaigu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/36
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "ELIŅŠ"
Uzvarētāja cena: līgumcena 700,00 Ls (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 05.07.2013.