„Elektropārvades līnijas iznešana ārpus apbūves laukuma 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Cietokšņa ielai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/37
Dokumentācija:

Darbu daudzumu saraksts un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „SZMA”
Uzvarētāja cena: līgumcena 5537,21 Ls (bez PVN)
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 16.07.2013.