„Elektrosuku iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/38
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Deka-LV”
Uzvarētāja cena: Līgumcena Ls 650,00
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 06.08.2013.